ENGLISHEN

VIÐ

HÖNNUM

ÖRYGGI

ÖRUGG verkfræðistofa er sérhæfð í brunahönnun, öryggishönnun, áhættugreiningum, öryggis- og umhverfisstjórnun, vinnuvernd, BIM, viðbragðsmálum og vindgreiningum.

YFIR 150 ÁRA
REYNSLA

Í HÖNNUN ÖRYGGIS STÓRRA OG SMÁRRA
MANNVIRKJA OG FJÖLBREYTTRAR STARFSEMI

Veldu þjónustu
ÖRUGG verkfræðistofa byggir á yfir 70 ára reynslu í brunahönnun og brunatæknilegri greiningu á Íslandi og á Norðurlöndum. Brunahönnun hundraða stórra og minni bygginga með fjölbreytta starfsemi.
 • Brunavarnaráðgjöf
 • Brunahönnun bygginga
 • Rýmingarútreikningar
 • Brunatæknilegar úttektir og ráðgjöf
 • Brunatækilegir útreikningar
 • Deilihönnun brunavarna
 • Ráðgjöf varðandi brunatæknilega útfærslu tæknikerfa
ÖRUGG verkfræðistofa sinnir alhliða ráðgjöf í öryggishönnun. Reynslan byggir á öryggishönnun fjölmargra bygginga stofnana og fyrirtækja. Grunnur öryggishönnunar liggur í öryggisáhættugreiningu, með ógnar- og mikilvægisgreiningar sem forsendur öryggisvarna.
 • Öryggisáhættugreining og ákvörðun öryggisstigs
 • Öryggishönnun mannvirkja
 • Ógnargreining gagnvart mismunandi starfsemi
 • Öryggishandbækur
ÖRUGG verkfræðistofa byggir á áratuga reynslu í viðbragðsmálum fyrir fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök. Gerðar hafa verið fjölmargar rýmingar- og viðbragðsáætlanir, sem taka tillit til starfsemi, þekkingar fólks og aðstæðna.
 • Rýmingaráætlanir
 • Hönnun viðbragðsferla
 • Neyðarstjórnun
 • Rekstrarsamfelldni áætlanir
 • Framkvæmd æfinga og eftirfylgni
Starfsmaður ÖRUGG verkfræðistofu hefur séð um rýmingar- og viðbragðsmál fyrir nær alla stórtónleika sem haldnir hafa verið á Íslandi á síðari árum; Ed Sheeran, Justin Bieber, Metallica, Guns N´ Roses, Justin Timberlake, Rammstein og fjölmarga fleiri minni viðburði. Hönnun öryggis fyrir tónleika byggir á víðtækri þekkingu á bruna- og öryggismálum, viðbragðsáætlunum og áhættustjórnun.
 • Áhættumat og áhættustýring fyrir samkomur
 • Öryggisstjórnunarkerfi og hlutverkaskipting
 • Hönnun flóttaleiða og ákvörðun á hámarksfjölda
 • Rýmingarmyndir
 • Viðbragðsáætlanir
Meðvindgreingu er hægt að skapa skjólgóð svæði og fyrirbyggja óþægilegar vindaðstæður í nágrenni bygginga. ÖRUGG hermir vind með tölulegum straumfræðilíkönum (CFD) og metur áhrifa bygginga á staðbundið vindafar með þvíað útbúa notkunarkort sem sýnir hentugar athafnir fólks fyrir hvert svæði m.v. vindaðstæður.
 • Hermun á vindi (CFD)
 • Vindgreining á deiliskipulagi
 • Vindgreining á hönnunarstigi
 • Þægindi og öryggi fólks umhverfis byggingar
 • Gæði svæða í kringum bygggingar
 • Notkunarkort með hentugum athöfnum
Áhættugreining og mat liggur til grundvallar margs konar hönnun þar sem tryggja þarf öryggi fólks, fyrirtækja og starfsemi. ÖRUGG verkfræðistofa hefur mikla reynslu í áhættugreiningu og hefur til þess margvíslegan hugbúnað fyrir bæði tölulega og huglæga greiningu.
 • Áhættustjórnun samkvæmt ISO 31000:2018 staðlinum
 • Tæknileg áhættugreining
 • Áhættumat og viðbrögð
 • Áhætta vegna hættulegra efna
 • Áhættugreining og áhættustjórnun verkefna
Með vinnu samkvæmt BIM aðferðarfræði verður öll samræming hönnunargagna markvissari. Framsetning brunavarna í BIM umhverfi stuðlar að bættu upplýsingaflæði til annara fagsviða og upplýstri ákvarðanatöku.
 • Framsetning bruna- og öryggishönnunar í BIM umhverfi
 • BIM stjórnun verkefna
 • Skilgreining á BIM markmiðum og val BIM aðgerða
 • Gæða- og árekstraprófanir hönnunarlíkana
 • Afhending stafrænna hönnunargagna
Með því að innleiða og starfrækja sterka stjórnun á heilbrigðis- og öryggismálum starfsmanna er hægt að minnka eða eyða áhættu þeim tengdum og ná fjárhagslegum ávinningi og betri ímynd.
 • Heilbrigðis- og öryggisáætlanir og þjálfun
 • Öryggisstjórnunarkerfi ISO 45001
 • Áhættumat fyrir öll þrep framkvæmda
 • Öryggis verkgreiningar
 • Rýni á samningskröfum vinnuverndar
 • Breyting vinnustaðamenningar
 • Slysarannsóknir
 • Fallvarnir, hífingar og val á búnaði
 • Rýni vinnuverndarstarfs skv. ISO 19001
 • Vinnustaðaúttektir og úrbótaáætlanir
Starfsmenn ÖRUGG verkfræðistofu hafa komið að rannsóknum tengdum brunatækni, áhættu- og öryggisgreiningu í fjölmörgum innlendum og alþjóðlegum rannsóknarverkefnum.
 • Brunatæknilegar rannsóknir
 • Þróun brunatæknilegra staðla og reglugerða
 • Áhættugreining sem hluti hönnunar
 • Öryggi mikilvægra innviða
 • Greining á áhættumati þjóða og samanburður milli landa
ÖRUGG verkfræðistofa byggir á yfir 100 ára reynslu í brunahönnun og brunatæknilegri greiningu á Íslandi og á Norðurlöndum. Brunahönnun hundraða stórra og minni bygginga með fjölbreytta starfsemi.
 • Brunavarnaráðgjöf
 • Brunahönnun bygginga
 • Rýmingarútreikningar
 • Brunatæknilegar úttektir og ráðgjöf
 • Brunatækilegir útreikningar
 • Deilihönnun brunavarna
 • Ráðgjöf varðandi brunatæknilega útfærslu tæknikerfa
ÖRUGG verkfræðistofa sinnir alhliða ráðgjöf í öryggishönnun. Reynslan byggir á öryggishönnun fjölmargra bygginga stofnana og fyrirtækja. Grunnur öryggishönnunar liggur í öryggisáhættugreiningu, með ógnar- og mikilvægisgreiningar sem forsendur öryggisvarna.
 • Öryggisáhættugreiningar
 • Öryggishönnun mannvirkja
 • Ógnargreiningar og áhættumat
 • BREEAM vottanir - öryggi
 • Hermun sprenginga
 • Öryggishandbækur
ÖRUGG verkfræðistofa byggir á áratuga reynslu í viðbragðsmálum fyrir fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök. Gerðar hafa verið fjölmargar rýmingar- og viðbragðsáætlanir, sem taka tillit til starfsemi, þekkingar fólks og aðstæðna. ÖRUGG er leiðandi í þróun áhættumats og áfallaþols sveitarfélaga og stofnana.
 • Viðbragðs- og rýmingaráætlanir
 • Heimaáætlanir bygginga
 • Hönnun viðbragðsferla
 • Neyðarstjórnun
 • Brunavarnaáætlanir sveitarfélaga
 • Rekstrarsamfelldni áætlanir
 • Greining atvika og veikleika í vörnum
 • Áhættumat og áfallaþol
 • Framkvæmd æfinga og eftirfylgni
Starfsmaður ÖRUGG verkfræðistofu hefur séð um rýmingar- og viðbragðsmál fyrir nær alla stórtónleika sem haldnir hafa verið á Íslandi á síðari árum; Ed Sheeran, Justin Bieber, Metallica, Guns N´ Roses, Justin Timberlake, Rammstein og fjölmarga fleiri minni viðburði.
 • Áhættumat og áhættustýring fyrir samkomur
 • Öryggisstjórnunarkerfi og hlutverkaskipting
 • Hönnun flóttaleiða og ákvörðun á hámarksfjölda
 • Rýmingarmyndir
 • Viðbragðsáætlanir
Með vindgreingu er hægt að skapa skjólgóð svæði og fyrirbyggja óþægilegar vindaðstæður í nágrenni bygginga. ÖRUGG hermir vind með tölulegum straumfræðilíkönum (CFD) og metur áhrifa bygginga á staðbundið vindafar með því að útbúa notkunarkort sem sýnir hentugar athafnir fólks fyrir hvert svæði m.v. vindaðstæður.
 • Hermun á vindi (CFD)
 • Vindgreining á deiliskipulagi
 • Vindgreining á hönnunarstigi
 • Þægindi og öryggi fólks umhverfis byggingar
 • Gæði svæða í kringum byggingar
 • Notkunarkort með hentugum athöfnum
Áhættugreining og mat liggur til grundvallar margs konar hönnun þar sem tryggja þarf öryggi fólks, fyrirtækja og starfsemi. ÖRUGG verkfræðistofa hefur mikla reynslu í áhættugreiningu og hefur til þess margvíslegan hugbúnað fyrir bæði tölulega og huglæga greiningu.
 • Áhættustjórnun samkvæmt ISO 31000:2018 staðlinum
 • Tæknileg áhættugreining
 • Áhættumat og viðbrögð
 • Áhætta vegna hættulegra efna
 • Áhættugreining og áhættustjórnun verkefna
Með vinnu samkvæmt BIM aðferðarfræði verður öll samræming hönnunargagna markvissari. Framsetning brunavarna í BIM umhverfi stuðlar að bættu upplýsingaflæði til annara fagsviða og upplýstri ákvarðanatöku.
 • Framsetning bruna- og öryggishönnunar í BIM umhverfi
 • BIM stjórnun verkefna
 • Skilgreining á BIM markmiðum og val BIM aðgerða
 • Gæða- og árekstraprófanir hönnunarlíkana
 • Afhending stafrænna hönnunargagna
Með því að innleiða og starfrækja sterka stjórnun á heilbrigðis- og öryggismálum starfsfólks er hægt að minnka eða eyða áhættu þeim tengdum, efla menningu vinnustaða og ná fjárhagslegum ávinningi og betri ímynd.
 • Heilbrigðis- og öryggisáætlanir og þjálfun
 • Öryggisstjórnunarkerfi ISO 45001
 • Áhættumat fyrir öll þrep framkvæmda
 • Öryggis verkgreiningar
 • Rýni á samningskröfum vinnuverndar
 • Skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs
 • Áhættumat og forvarnir
 • Slysarannsóknir
 • Fallvarnir, hífingar og val á búnaði
 • Rýni vinnuverndarstarfs skv. ISO 19011
 • Vinnustaðaúttektir og úrbótaáætlanir
 • Breyting vinnustaðamenningar
Umhverfisstjórnun er mikilvægt stjórntæki við rekstur fyrirtækja til þess að vernda umhverfið gegn hugsanlegri mengun, lágmarka neikvæð umhverfisáhrif og til að sýna góðan árangur í umhverfisvernd
 • Umhverfisáætlanir og verkferlar
 • Umhverfisstjórnunarkerfi ISO 14001
 • Umhverfismat framkæmda
 • Vinnustaða- og úrbótaáætlanir
 • Spilliefnavarnir og -áætlanir
 • Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
 • Innri úttektir samkvæmt 19001
 • Rannsóknir á umhverfisslysum
Starfsmenn ÖRUGG verkfræðistofu hafa komið að rannsóknum tengdum brunatækni, áhættu- og öryggisgreiningu í fjölmörgum innlendum og alþjóðlegum rannsóknarverkefnum.
 • Brunatæknilegar rannsóknir
 • Þróun brunatæknilegra staðla og reglugerða
 • Áhættugreining sem hluti hönnunar
 • Öryggi mikilvægra innviða
 • Greining á áhættumati þjóða og samanburður milli landa
V
E
R
K
E
F
N
I

VIÐ HÖNNUM ÖRYGGI Í VERKEFNUM

Fjölbreytt flóra stórra og lítilla verkefna
+
500
VIÐSKIPTAVINIR
+
850
VERKEFNI
R
E
Y
N
S
L
A

yFIR 150 ÁRA REYNSLA

og samvinna við allar gerðir fyrirtækja og stofnana
H
A
F
Ð
U
S
A
M
B
A
N
D
V
I
Ð
O
K
K
U
R
V
I
Ð
E
R
U
M
H
É
R
Kringlan 7,
Reykjavik
HAFÐU SAMBAND

EKKI HIKA VIÐ AÐ
HAFA SAMBAND.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
S
E
N
D
U
S
K
I
L
A
B
O
Ð
HAFÐU SAMBAND

Ekki hika við að
hafa samband

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.