ENGLISHEN

VIÐ

HÖNNUM

ÖRYGGI

ÖRUGG verkfræðistofa er sérhæfð í brunahönnun, öryggishönnun, áhættugreiningum, öryggis- og umhverfisstjórnun, vinnuvernd, BIM, viðbragðsmálum og vindgreiningum.

YFIR 200 ÁRA
SAMANLÖGÐ
REYNSLA

Í HÖNNUN ÖRYGGIS STÓRRA OG SMÁRRA
MANNVIRKJA OG FJÖLBREYTTRAR STARFSEMI

Veldu þjónustu
ÖRUGG verkfræðistofa byggir á yfir 70 ára reynslu í brunahönnun og brunatæknilegri greiningu á Íslandi og á Norðurlöndum. Brunahönnun hundraða stórra og minni bygginga með fjölbreytta starfsemi.
 • Brunavarnaráðgjöf
 • Brunahönnun bygginga
 • Rýmingarútreikningar
 • Brunatæknilegar úttektir og ráðgjöf
 • Brunatækilegir útreikningar
 • Deilihönnun brunavarna
 • Ráðgjöf varðandi brunatæknilega útfærslu tæknikerfa
ÖRUGG verkfræðistofa sinnir alhliða ráðgjöf í öryggishönnun. Reynslan byggir á öryggishönnun fjölmargra bygginga stofnana og fyrirtækja. Grunnur öryggishönnunar liggur í öryggisáhættugreiningu, með ógnar- og mikilvægisgreiningar sem forsendur öryggisvarna.
 • Öryggisáhættugreining og ákvörðun öryggisstigs
 • Öryggishönnun mannvirkja
 • Ógnargreining gagnvart mismunandi starfsemi
 • Öryggishandbækur
ÖRUGG verkfræðistofa byggir á áratuga reynslu í viðbragðsmálum fyrir fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök. Gerðar hafa verið fjölmargar rýmingar- og viðbragðsáætlanir, sem taka tillit til starfsemi, þekkingar fólks og aðstæðna.
 • Rýmingaráætlanir
 • Hönnun viðbragðsferla
 • Neyðarstjórnun
 • Rekstrarsamfelldni áætlanir
 • Framkvæmd æfinga og eftirfylgni
Starfsmaður ÖRUGG verkfræðistofu hefur séð um rýmingar- og viðbragðsmál fyrir nær alla stórtónleika sem haldnir hafa verið á Íslandi á síðari árum; Ed Sheeran, Justin Bieber, Metallica, Guns N´ Roses, Justin Timberlake, Rammstein og fjölmarga fleiri minni viðburði. Hönnun öryggis fyrir tónleika byggir á víðtækri þekkingu á bruna- og öryggismálum, viðbragðsáætlunum og áhættustjórnun.
 • Áhættumat og áhættustýring fyrir samkomur
 • Öryggisstjórnunarkerfi og hlutverkaskipting
 • Hönnun flóttaleiða og ákvörðun á hámarksfjölda
 • Rýmingarmyndir
 • Viðbragðsáætlanir
Meðvindgreingu er hægt að skapa skjólgóð svæði og fyrirbyggja óþægilegar vindaðstæður í nágrenni bygginga. ÖRUGG hermir vind með tölulegum straumfræðilíkönum (CFD) og metur áhrifa bygginga á staðbundið vindafar með þvíað útbúa notkunarkort sem sýnir hentugar athafnir fólks fyrir hvert svæði m.v. vindaðstæður.
 • Hermun á vindi (CFD)
 • Vindgreining á deiliskipulagi
 • Vindgreining á hönnunarstigi
 • Þægindi og öryggi fólks umhverfis byggingar
 • Gæði svæða í kringum bygggingar
 • Notkunarkort með hentugum athöfnum
Áhættugreining og mat liggur til grundvallar margs konar hönnun þar sem tryggja þarf öryggi fólks, fyrirtækja og starfsemi. ÖRUGG verkfræðistofa hefur mikla reynslu í áhættugreiningu og hefur til þess margvíslegan hugbúnað fyrir bæði tölulega og huglæga greiningu.
 • Áhættustjórnun samkvæmt ISO 31000:2018 staðlinum
 • Tæknileg áhættugreining
 • Áhættumat og viðbrögð
 • Áhætta vegna hættulegra efna
 • Áhættugreining og áhættustjórnun verkefna
Með vinnu samkvæmt BIM aðferðarfræði verður öll samræming hönnunargagna markvissari. Framsetning brunavarna í BIM umhverfi stuðlar að bættu upplýsingaflæði til annara fagsviða og upplýstri ákvarðanatöku.
 • Framsetning bruna- og öryggishönnunar í BIM umhverfi
 • BIM stjórnun verkefna
 • Skilgreining á BIM markmiðum og val BIM aðgerða
 • Gæða- og árekstraprófanir hönnunarlíkana
 • Afhending stafrænna hönnunargagna
Með því að innleiða og starfrækja sterka stjórnun á heilbrigðis- og öryggismálum starfsmanna er hægt að minnka eða eyða áhættu þeim tengdum og ná fjárhagslegum ávinningi og betri ímynd.
 • Heilbrigðis- og öryggisáætlanir og þjálfun
 • Öryggisstjórnunarkerfi ISO 45001
 • Áhættumat fyrir öll þrep framkvæmda
 • Öryggis verkgreiningar
 • Rýni á samningskröfum vinnuverndar
 • Breyting vinnustaðamenningar
 • Slysarannsóknir
 • Fallvarnir, hífingar og val á búnaði
 • Rýni vinnuverndarstarfs skv. ISO 19001
 • Vinnustaðaúttektir og úrbótaáætlanir
Starfsmenn ÖRUGG verkfræðistofu hafa komið að rannsóknum tengdum brunatækni, áhættu- og öryggisgreiningu í fjölmörgum innlendum og alþjóðlegum rannsóknarverkefnum.
 • Brunatæknilegar rannsóknir
 • Þróun brunatæknilegra staðla og reglugerða
 • Áhættugreining sem hluti hönnunar
 • Öryggi mikilvægra innviða
 • Greining á áhættumati þjóða og samanburður milli landa
ÖRUGG verkfræðistofa byggir á yfir 100 ára reynslu í brunahönnun og brunatæknilegri greiningu á Íslandi og á Norðurlöndum. Brunahönnun hundraða stórra og minni bygginga með fjölbreytta starfsemi.
 • Brunavarnaráðgjöf
 • Brunahönnun bygginga
 • Rýmingarútreikningar
 • Brunatæknilegar úttektir og ráðgjöf
 • Brunatækilegir útreikningar
 • Deilihönnun brunavarna
 • Ráðgjöf varðandi brunatæknilega útfærslu tæknikerfa
ÖRUGG verkfræðistofa sinnir alhliða ráðgjöf í öryggishönnun. Reynslan byggir á öryggishönnun fjölmargra bygginga stofnana og fyrirtækja. Grunnur öryggishönnunar liggur í öryggisáhættugreiningu, með ógnar- og mikilvægisgreiningar sem forsendur öryggisvarna.
 • Öryggisáhættugreiningar
 • Öryggishönnun mannvirkja
 • Ógnargreiningar og áhættumat
 • BREEAM vottanir - öryggi
 • Hermun sprenginga
 • Öryggishandbækur
ÖRUGG verkfræðistofa byggir á áratuga reynslu í viðbragðsmálum fyrir fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök. Gerðar hafa verið fjölmargar rýmingar- og viðbragðsáætlanir, sem taka tillit til starfsemi, þekkingar fólks og aðstæðna. ÖRUGG er leiðandi í þróun áhættumats og áfallaþols sveitarfélaga og stofnana.
 • Viðbragðs- og rýmingaráætlanir
 • Heimaáætlanir bygginga
 • Hönnun viðbragðsferla
 • Neyðarstjórnun
 • Brunavarnaáætlanir sveitarfélaga
 • Rekstrarsamfelldni áætlanir
 • Greining atvika og veikleika í vörnum
 • Áhættumat og áfallaþol
 • Framkvæmd æfinga og eftirfylgni
Starfsmaður ÖRUGG verkfræðistofu hefur séð um rýmingar- og viðbragðsmál fyrir nær alla stórtónleika sem haldnir hafa verið á Íslandi á síðari árum; Ed Sheeran, Justin Bieber, Metallica, Guns N´ Roses, Justin Timberlake, Rammstein og fjölmarga fleiri minni viðburði.
 • Áhættumat og áhættustýring fyrir samkomur
 • Öryggisstjórnunarkerfi og hlutverkaskipting
 • Hönnun flóttaleiða og ákvörðun á hámarksfjölda
 • Rýmingarmyndir
 • Viðbragðsáætlanir
Með vindgreingu er hægt að skapa skjólgóð svæði og fyrirbyggja óþægilegar vindaðstæður í nágrenni bygginga. ÖRUGG hermir vind með tölulegum straumfræðilíkönum (CFD) og metur áhrifa bygginga á staðbundið vindafar með því að útbúa notkunarkort sem sýnir hentugar athafnir fólks fyrir hvert svæði m.v. vindaðstæður.
 • Hermun á vindi (CFD)
 • Vindgreining á deiliskipulagi
 • Vindgreining á hönnunarstigi
 • Þægindi og öryggi fólks umhverfis byggingar
 • Gæði svæða í kringum byggingar
 • Notkunarkort með hentugum athöfnum
Áhættugreining og mat liggur til grundvallar margs konar hönnun þar sem tryggja þarf öryggi fólks, fyrirtækja og starfsemi. ÖRUGG verkfræðistofa hefur mikla reynslu í áhættugreiningu og hefur til þess margvíslegan hugbúnað fyrir bæði tölulega og huglæga greiningu.
 • Áhættustjórnun samkvæmt ISO 31000:2018 staðlinum
 • Tæknileg áhættugreining
 • Áhættumat og viðbrögð
 • Áhætta vegna hættulegra efna
 • Áhættugreining og áhættustjórnun verkefna
Með vinnu samkvæmt BIM aðferðarfræði verður öll samræming hönnunargagna markvissari. Framsetning brunavarna í BIM umhverfi stuðlar að bættu upplýsingaflæði til annara fagsviða og upplýstri ákvarðanatöku.
 • BIM stjórnun verkefna
 • Utanumhald BIM verkefnavefja
 • Framsetning bruna- og öryggishönnunar í BIM umhverfi
 • Skilgreining á BIM markmiðum og val BIM aðgerða
 • Gæða- og árekstraprófanir hönnunarlíkana
 • Afhending stafrænna hönnunargagna
Með því að innleiða og starfrækja sterka stjórnun á heilbrigðis- og öryggismálum starfsfólks er hægt að minnka eða eyða áhættu þeim tengdum, efla menningu vinnustaða og ná fjárhagslegum ávinningi og betri ímynd.
 • Heilbrigðis- og öryggisáætlanir og þjálfun
 • Öryggisstjórnunarkerfi ISO 45001
 • Áhættumat fyrir öll þrep framkvæmda
 • Öryggis verkgreiningar
 • Rýni á samningskröfum vinnuverndar
 • Skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs
 • Áhættumat og forvarnir
 • Slysarannsóknir
 • Fallvarnir, hífingar og val á búnaði
 • Rýni vinnuverndarstarfs skv. ISO 19011
 • Vinnustaðaúttektir og úrbótaáætlanir
 • Breyting vinnustaðamenningar
Framtíðarsýn okkar er að íslenskur byggingaiðnaður verði sjálfbærari og með lægra kolefnisspor þannig að markmið um kolefnishlutlausan byggingariðnað náist. Umhverfisstjórnun er mikilvægt stjórntæki viðrekstur fyrirtækja til þess að vernda umhverfið gegn hugsanlegri mengun, lágmarka neikvæð umhverfisáhrif og til að sýna góðan árangur í umhverfisvernd.
 • BREEAM matsaðili vottunarferla
 • BREEAM ráðgjöf fyrir alla hagaðila
 • Svansvottunar ráðgjöf fyrir alla hagaðila
 • Umhverfisvænar lausnir í byggingariðnaði
 • Lífsferilsgreiningar
 • Umhverfisáætlanir og verkferlar
 • Umhverfisstjórnunarkerfi ISO 14001
 • Umhverfismat framkæmda
 • Spilliefnavarnir og -áætlanir
 • Innleiðing heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna
 • Innri úttektir samkvæmt 19011
 • Rannsóknir á umhverfisslysum og atvikum
 • Þjálfun umhverfismála
Starfsmenn ÖRUGG verkfræðistofu hafa komið að rannsóknum tengdum brunatækni, áhættu- og öryggisgreiningu í fjölmörgum innlendum og alþjóðlegum rannsóknarverkefnum.
 • Brunatæknilegar rannsóknir
 • Þróun brunatæknilegra staðla og reglugerða
 • Áhættugreining sem hluti hönnunar
 • Öryggi mikilvægra innviða
 • Greining á áhættumati þjóða og samanburður milli landa
V
E
R
K
E
F
N
I

VIÐ HÖNNUM ÖRYGGI Í VERKEFNUM

Fjölbreytt flóra stórra og lítilla verkefna
+
550
VIÐSKIPTAVINIR
+
1000
VERKEFNI
R
E
Y
N
S
L
A

yFIR 200 ÁRA REYNSLA

og samvinna við allar gerðir fyrirtækja og stofnana
H
A
F
Ð
U
S
A
M
B
A
N
D
V
I
Ð
O
K
K
U
R
V
I
Ð
E
R
U
M
H
É
R
Kringlan 7,
Reykjavik
HAFÐU SAMBAND

EKKI HIKA VIÐ AÐ
HAFA SAMBAND.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
S
E
N
D
U
S
K
I
L
A
B
O
Ð
HAFÐU SAMBAND

Ekki hika við að
hafa samband

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.